Η Ακοή και η Όραση των Σκύλων

Στον κόσμο των σκύλων, η ακοή είναι σημαντικότερη αίσθηση από την όραση. Ας δούμε τι ακούν και τι βλέπουν οι σκύλοι.

Η Ακοή των Σκύλων

Σε σχέση με τους ανθρώπους, οι σκύλοι μπορούν να ακούσουν ένα ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. Η ανθρώπινη ακοή μπορεί να ανιχνεύσει ήχους που ξεκινούν από 20 Hz και κυμαίνονται μέχρι 12,000-20,000 Hz, ανάλογα με την ηλικία (τα μικρά παιδιά μπορούν να ακούσουν υψηλότερες συχνότητες).

Το εύρος συχνοτήτων της ακοής ενός σκύλου είναι περίπου 40 Hz έως 60.000 Hz (65.000 Hz σύμφωνα με άλλη πηγή) – ανάλογα με τη φυλή και την ηλικία του. Όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι είναι πιθανό να αρχίσουν να κωφαίνουν καθώς μεγαλώνουν, και σε μερικές φυλές σκύλων είναι φυσικό να γίνονται εντελώς κωφοί όταν γερνούν.

Η μέγιστη ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού είναι γύρω στα 2.000 Hz, ενώ αυτή των σκύλων γύρω στα 8.000 Hz. Το Hertz είναι ένα μέτρο της συχνότητας ενός ήχου, και όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο υψηλότερη είναι η οξύτητά του.

Πέρα από τους ήχους υψηλών συχνοτήτων, οι σκύλοι μπορούν να αντιληφθούν πολύ πιο ήπιους ήχους από ό,τι εμείς, δηλαδή να ακούσουν ήχους που δεν είναι αρκετά δυνατοί για τα αυτιά μας (ήχους με αρνητικό decibel μεταξύ -5 και -15 dB).

Η ευαισθησία των σκύλων σε υψηλότερης συχνότητας ήχους πιθανώς εξηγεί γιατί οι σκύλοι μπορούν να προβλέψουν σεισμούς. Και η ικανότητά τους να προβλέπουν την άφιξη κάποιου στην πόρτα πιθανότατα οφείλεται στη δυνατότητά τους να ανιχνεύουν τον ήχο ενός αυτοκινήτου πριν τον ακούσουμε εμείς.

Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι μπορούμε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική προέλευση ενός ήχου καλύτερα από τους σκύλους. Τέλος, οι σκύλοι αναστατώνονται από καθημερινούς θορύβους όπως μια ηλεκτρική σκούπα ή ένα τρυπάνι, γιατί οι ήχοι αυτοί ακούγονται πιο δυνατά στους σκύλους από ό.τι σε εμάς.

Η Όραση των Σκύλων

Οι σκύλοι έχουν σημαντικά χειρότερη όραση από τη δική μας, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι βλέπουν τον κόσμο μόνο με ασπρόμαυρα χρώματα.

Η όρασή τους είναι περίπου αντίστοιχη με αυτή ενός ανθρώπου που έχει αχρωματοψία και δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποια χρώματα όπως το κόκκινο και το πράσινο. Στα μάτια των σκύλων, πιθανότατα το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο αναμιγνύονται και φαίνονται σαν να είναι το ίδιο χρώμα.

Ενώ η ανθρώπινη όραση είναι τριχρωματική (στον αμφιβληστροειδή μας χιτώνα διαθέτουμε τρεις διαφορετικούς τύπους κωνίων που απορροφούν διαφορετικά μήκη κύματος φωτός ο καθένας), οι σκύλοι έχουν διχρωματική όραση με μόνο δύο τύπους κωνίων, και άρα περιορισμένη ευαισθησία στα χρώματα.

Η ανθρώπινη όραση (οπτική οξύτητα) καθιερώθηκε να μετριέται με τη μέτρηση Snellen. Σύμφωνα με αυτή, εξεταζόμαστε αν σε απόσταση 20 ποδιών (6 μέτρων) μπορούμε να διαβάσουμε την ίδια γραμμή γραμμάτων που μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος με κανονική όραση από την ίδια απόσταση. Σε αυτή την περίπτωση η όρασή μας είναι 20/20 (6/6).

Εάν η όρασή μας δεν είναι τόσο καλή, θα χρειαστεί να πάμε σε άλλη γραμμή όπου τα γράμματα είναι μεγαλύτερα. Αν τα γράμματα που μόλις διαβάζουμε σωστά στα 20 πόδια είναι αρκετά μεγάλα ώστε ένα άτομο με κανονική όραση να μπορεί να τα διαβάσει στα 40 πόδια, τότε η όρασή μας είναι 20/40 (ή 6/12).

Αυτή η μέτρηση (20/40 ή 6/12) είναι το όριο που θέτουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ για να μας επιτρέπεται να διατηρούμε δίπλωμα οδήγησης. Βάσει της μέτρησης Snellen, η όραση των σκύλων είναι 20/75, δηλαδή πολύ χειρότερη από αυτή που απαιτείται για να οδηγούμε χωρίς γυαλιά. Όταν ένας σκύλος μπορεί να αναγνωρίσει κάποιο μοτίβο στα 6 μέτρα, ένας άνθρωπος με κανονική όραση μπορεί να το εντοπίσει σε απόσταση 23 μέτρων.

Η όραση των σκύλων, και η διαφορά της ποιότητάς της σε σχέση με τη δική μας φαίνεται στις εικόνες και στο βίντεο που ακολουθούν:

σκύλος όρασηΠηγή: Business Insider

σκύλος όρασηΠηγή: The Next Web

Πηγή: Wochit News

Πηγή: The Quibert

Κατά προσέγγιση, η οπτική οξύτητα των ανθρώπων είναι κατά μέσο όρο τρεις φορές υψηλότερη από ό, τι στους σκύλους – τόσο σε φωτεινές συνθήκες, όσο και με χαμηλό φωτισμό.

Αλλά οι σκύλοι εμπιστεύονται την όσφρηση (κυρίως), αλλά και την ακοή τους για να αντιληφθούν το περιβάλλον πολύ περισσότερο απ’ ότι εμείς. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι με τόσο κακή όραση γίνονται σκύλοι – οδηγοί.

Αν και γνωρίζουμε με ικανοποιητική ακρίβεια τις ικανότητες όρασης των σκύλων από τεχνική άποψη, δηλαδή τι μπορούν να δουν, δεν είμαστε βέβαιοι ως προς το πώς μεταφράζει το μυαλό τους τις πληροφορίες που λαμβάνει.

Πηγές

 1. Condon, T. (2003) “Frequency Range of Dog Hearing”, Hypertextbook

 2. Coren, S. (2010) “How Good is a Dog’s Visual Acuity Compared to Human?”, Psychology Today (6 Sep)

 3. DogHealth (2018) “Hearing in Dogs”, 12 June

 4. European Council of Optometry and Optics (2017) “Visual Standards for Driving in Europe” (January)

 5. Finlay, K. (2016) “15 Incredible Facts About Dogs”, IHeartDogs (28 Aug)

 6. Gibeault, S. (2018) “Dogs Don’t Have a Sixth Sense: They Just Have Incredible Hearing”, American Kennel Club, 13 July

 7. Gormly, K. B. (2016) “Can Dogs See in the Dark?”, PetMD (3 Aug)

 8. Κανέλλου, Α. (2010) “Όραση Χρωμάτων”, ΤΕΙ Αθηνών

 9. Lind O, Milton I, Andersson E, Jensen P, Roth LSV (2017) “High Visual Acuity Revealed in Dogs”. PLoS ONE 12(12)

 10. McAlone, N. (2015) “How Dogs See the World Compared to Humans”, Business Insider (17 Jul)

 11. The Quibert (2013) “Dog Vision – See What they See”, YouTube (23 Dec)

 12. Williams, O. (2015) “See the World Through Your Dog’s Eyes with this App”, The Next Web (16 Jul)

 13. Wochit News (2017) “Dog’s Vision Different Than Humans, Not Necessarilly Worse”, YouTube (17 Sep)