Φυσικές, Βιολογικές και Ολιστικές Τροφές για Σκύλους

Τί σημαίνουν οι χαρακτηρισμοί “φυσικές”, “ολιστικές” και “βιολογικές” τροφές για σκύλους;

Όταν καλούμαστε να επιλέξουμε τροφή για το σκύλο μας, ο αριθμός των επιλογών που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας είναι τεράστιος και αυξάνεται διαρκώς. Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες παραγωγής τροφών για σκύλους χρησιμοποιούν όρους όπως “φυσική”, “ολιστική” και “βιολογική” προκειμένου να περιγράψουν τα προϊόντα τους.

Ας δούμε τι σημαίνουν:

Φυσικές Τροφές για Σκύλους

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ενότητα “Επισήμανση Ζωοτροφών”, υπάρχει παραπομπή στον Κώδικα Ορθής Επισήμανσης για Τρόφιμα Ζώων Συντροφιάς που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων για Ζώα Συντροφιάς (FEDIAF).

Ο Κώδικας, που ανανεώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, δίνει τον ακόλουθο ορισμό για τις φυσικές τροφές:

“Ο όρος “φυσική” θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την περιγραφή ουσιών σε τροφές για ζώα συντροφιάς (που προέρχονται από φυτά, ζώα, ή ανόργανα στοιχεία), στα οποία δεν έχει προστεθεί τίποτα και τα οποία έχουν υποβληθεί μόνο σε τέτοια φυσική επεξεργασία ώστε να καταστούν κατάλληλα για την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς διατηρώντας τη φυσική τους σύνθεση”.

Οι αποδεκτές μέθοδοι επεξεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο.

Αντίστοιχο ορισμό έχει εκδώσει η Επιτροπή Τροφίμων Ζώων της Ένωσης Αμερικανών Επιθεωρητών Ελέγχου Τροφίμων (AAFCO). Αυτός είναι παρόμοιος με τον Ευρωπαϊκό, αλλά αφήνει τη δυνατότητα στις ζωοτροφές να περιέχουν χημικώς συνθετικά πρόσθετα ή βοηθητικά μέσα επεξεργασίας “σε ποσότητες που μπορεί να προκύψουν από ορθές παρασκευαστικές πρακτικές”.

Στην ιστοσελίδα της AAFCO αναφέρονται παραδείγματα συστατικών που δεν είναι φυσικά, και επομένως δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε φυσικές τροφές σκύλων: αυτά περιλαμβάνουν χηλικά ορυκτά, σύνθετα μεταλλικά αμινοξέα, συμπληρώματα βιταμινών, προπυλενογλυκόλη, ασκορβικό ασβέστιο και άλλα συντηρητικά όπως ΒΗΑ και ΒΗΤ, καθώς και τεχνητές γεύσεις και χρώματα.

Εάν υπάρχει στο προϊόν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συστατικά, η χρήση του όρου “φυσική” στην ετικέτα των τροφών για σκύλους είναι ψευδής και παραπλανητική.

Ολιστικές Τροφές για Σκύλους

Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός από τη βιομηχανία τροφίμων για σκύλους, γεγονός που αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες του όρου και των ωφελειών που προσφέρουν οι τροφές που φέρουν αυτή την ονομασία.

Το λεξικό Merriam Webster ορίζει ότι “ολιστικός είναι εκείνος που σχετίζεται ή ασχολείται με το όλο, ή με πλήρη συστήματα, και όχι με την ανάλυση, την αντιμετώπιση ή την ανατομία των επιμέρους μερών”.

Η σήμανση μιας τροφής για σκύλους ως “ολιστικής” σημαίνει ότι αυτή εξετάζει τις συνολικές ανάγκες του ζώου και όχι μόνο ορισμένα συστήματα ή συγκεκριμένες πτυχές των διατροφικών του αναγκών. Οι ολιστικές τροφές ισχυρίζονται ότι περιέχουν πρόσθετα συστατικά που επιτρέπουν την αύξηση των μέγιστων δυνατοτήτων του σκύλου για γενική υγεία και ευεξία.

Χωρίς την ύπαρξη διεθνώς αποδεκτού ορισμού, ωστόσο, κάθε ικανοποιητική τροφή σκύλου είναι ολιστική, και κάθε μάρκα τροφίμων για κατοικίδια ζώα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όρο κατά την εμπορία του προϊόντος.

Βιολογικές Τροφές για Σκύλους

Τα βιολογικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπους έχουν σαφή διεθνώς αποδεκτό ορισμό, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στις τροφές σκύλων.

Ο Κώδικας Ορθής Επισήμανσης για Τρόφιμα Ζώων Συντροφιάς της FEDIAF αναφέρει για τις βιολογικές τροφές σκύλων ότι “αναμένεται η συμπερίληψη λεπτομερών κανόνων επεξεργασίας των τροφίμων για ζώα συντροφιάς (Κανονισμοί 834/2007 και 889/2008 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή)”.

Έως τότε, “εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες, ή, ελλείψει αυτών, τα ιδιωτικά πρότυπα που έχουν γίνει αποδεκτά ή αναγνωρίστηκαν από τα κράτη-μέλη”.

Στις ΗΠΑ οι κανονισμοί για τα βιολογικά τρόφιμα κατοικίδιων ζώων βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. Μέχρι να θεσπιστούν, τα τρόφιμα για κατοικίδια ζώα που ισχυρίζονται ότι είναι βιολογικά θα πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς που ισχύουν για τα βιολογικά ανθρώπινα τρόφιμα.

Τα βιολογικά προϊόντα προκύπτουν από καλλιέργεια στην οποία απαγορεύεται η χρήση κάθε χημικού φυτοφάρμακου – λιπάσματος και ορμόνης. Για τα συσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα έχουν καθιερωθεί τέσσερις σημάνσεις, ανάλογα με το ποσοστό των βιολογικών συστατικών που περιέχουν: “100% Βιολογικό”, “95% Βιολογικό”, “Φτιαγμένο με Βιολογικά Συστατικά (από 70% έως 94%), και “Περιέχει Βιολογικά Συστατικά” (κάτω από 70%).

Στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του λογότυπου της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή στη σήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφών για ζώα συντροφιάς. Στις ΗΠΑ επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της σφραγίδας του Υπουργείου Γεωργίας για τα βιολογικά προϊόντα στις τροφές κατοικίδιων ζώων, εφόσον παρασκευάζονται με τουλάχιστον 95% βιολογικά συστατικά.

Το γεγονός ότι ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις ΗΠΑ υπάρχει σαφές κανονιστικό πλαίσιο για τις βιολογικές τροφές σκύλων είναι λυπηρό και προκαλεί εντύπωση. Χωρίς την ύπαρξη αυστηρών προτύπων, η περιγραφή “βιολογικά” στα τρόφιμα κατοικίδιων ζώων δεν αφορά τις μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιούνται, αλλά είναι απλά ένα επικοινωνιακό εργαλείο marketing.

Στην ιστοσελίδα της AAFCO σημειώνεται, τέλος, ότι το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δεν θεωρεί ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι απαραίτητα ασφαλέστερα, υγιέστερα ή πιο θρεπτικά από τα συμβατικά παραγόμενα τρόφιμα.

Συμπερασματικά, οι φυσικές τροφές στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με συνθετικές χημικές ουσίες και δεν πρέπει να έχει προστεθεί τίποτα σε αυτές. Στις ΗΠΑ επιτρέπεται η ύπαρξη συνθετικών βοηθημάτων και πρόσθετων, αρκεί να μην είναι σε “ασυνήθιστες” ποσότητες.

Οι όροι “βιολογική” και “ολιστική” δεν έχουν διεθνώς αποδεκτούς ορισμούς για τις τροφές σκύλων, επομένως η χρησιμοποίηση των όρων δεν υπόκειται σε σαφείς κανονισμούς και ενδέχεται να είναι παραπλανητική.

Γα την επιλογή της καλύτερης δυνατής τροφής για το σκύλο μας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τα συστατικά. Σε γενικές γραμμές, όταν αξιολογούμε την τροφή του σκύλου μας είναι χρήσιμο να εφαρμόζουμε παρόμοια κριτήρια με αυτά που χρησιμοποιούμε όταν επιλέγουμε το δικό μας φαγητό, όπως π.χ. να εμπιστευόμαστε την εταιρία παραγωγής.

Η φρεσκάδα της τροφής είναι ένα επίσης σημαντικό θέμα· συχνά οι τροφές που αγοράζουμε για τον σκύλο έχουν παραχθεί πολύ πριν από την άφιξή τους στα ράφια των καταστημάτων. Μια καλή πρακτική είναι να προτιμήσουμε μια εταιρία που παράγει μικρές παρτίδες τροφίμων κάθε φορά.

Οι τροφές για σκύλους που παρασκευάζονται με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης είναι φυσικές καθώς υπόκεινται σε ήπια επεξεργασία. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται (ίσα ίσα για να σκοτωθούν τα μικρόβια) εξασφαλίζουν φρεσκάδα, πεπτικότητα και γεύση.

Η Bellfor και η I Love My Cat, για σκύλους και για γάτες αντίστοιχα, είναι δύο νέα brands στην Ελλάδα που καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια όντας φυσικές και ευεργετικές για το κατοικίδιό σας. Ανακαλύψτε τις σειρές ψυχρής έκθλιψης, εξώθησης ή Premium Pur για σκύλους και τις ξηρές ή υγρές τροφές για γάτες.

Πηγές

 1. AAFCO (χ.η.). Organic
 2. AAFCO (χ.η.). “Natural”
 3. Barrington, K., (2014). Is There A Difference Between Natural Vs Organic Dog Food? PetGuide.com (25 Aug)
 4. Dunn, T.J., (χ.η.). “What is Natural Pet Food, Really?» PetMD
 5. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη Βιολογική Παραγωγή και την Επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων και την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91” (20 Ιουλ.)
 6. FEDIAF (2018) “Code of Good Labelling Practice for Pet Food” (revised version, Oct. 1)
 7. FEDIAF (2011) “Code of Good Labelling Practice for Pet Food” (Oct. 20)
 8. Merriam Webster Dictionary. “Holistic”
 9. Nestle, M. & Nesheim, M.C. (2015) “Natural, Human Grade, Organic Dog Food: Really?” (September)
 10. Ohio State University, (χ.η). “Myths and Misconceptions Surrounding Dog Food” OSU Veterinary Medical Center
 11. Takepart (2015) “Natural, Organic and Holistic Dog Food Explained” (Aug 5).
 12. ΤΕΙ Κρήτης, (2016). «Βιολογικά ή Οργανικά Τρόφιμα – Θρεπτική Αξία και Ασφάλεια». Θρεπτική Αξία Τροφίμων Μετά Επεξεργασία (4 Μαρ.).
 13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (2018) “Επισήμανση Ζωοτροφών” (20 Δεκ.)
 14. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2014) “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη Θέσπιση Λεπτομερών Κανόνων Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη Βιολογική Παραγωγή και την Επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων όσον αφορά τον Βιολογικό Τρόπο Παραγωγής, την Επισήμανση και τον Έλεγχο των Προϊόντων” (16 Μαρ.)
 15. Roper, K. (χ.η.) “Expert Jamie Wolf Explains Human Grade Organic Dog Food”, Lovetoknow
 16. Scott, D. (χ.η.) “Organic Pet Food and Deceptive Labels”, Dogs Naturally