η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια

Η επικρατούσα άποψη ότι η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια υπολογίζεται βάσει της αναλογίας 7 προς 1 είναι ανακριβής.

Τελευταία Αναθεώρηση: 28/06/2022

Ο Lebeau, το 1953, ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων ετών με τα χρόνια του σκύλου δεν μπορεί να είναι σταθερή στο χρόνο και, επομένως, ο υπολογισμός της ηλικίας του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια δεν είναι σωστό να βασίζεται σε έναν απλό πολλαπλασιασμό με το 7. Αν ίσχυε η αναλογία του 7 προς 1, τότε πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγουν στην ηλικία των 7 ετών και να ζήσουν 150 χρόνια.

Μελετώντας τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και των σκύλων, καθώς επίσης και συγκεκριμένους «σταθμούς» στις ζωές τους όπως είναι η εφηβεία, η ενηλικίωση και τα γηρατειά, ο Lebeau επινόησε ένα πιο ακριβές σύστημα υπολογισμού της αντιστοιχίας. Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο έτος ζωής των σκύλων ισούται με 15 ανθρώπινα, το δεύτερο αντιστοιχεί σε 9, ενώ κάθε επόμενο έτος σκύλου αντιστοιχεί σε περίπου 4 χρόνια ανθρώπου. Ο κανόνας αυτός παρέμεινε αποδεκτός από τους ερευνητές και τους κτηνιάτρους επί σχεδόν 50 χρόνια.

Το 1997 μια ομάδα κτηνιάτρων με επικεφαλής τον Patronek παρατήρησε ότι ο Lebeau δεν είχε λάβει υπόψη του παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των σκύλων αλλά και το ρυθμό της γήρανσής τους, όπως είναι η φυλή, το μέγεθος και τα κιλά.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί οι μεγαλόσωμοι σκύλοι ζουν λιγότερο από τους μικρόσωμους, η αντίστροφη σχέση μεταξύ μεγέθους και διάρκειας ζωής των σκύλων έχει αποδειχθεί επαρκώς από πολλές έρευνες. Έχοντας μελετήσει δεδομένα θνησιμότητας από 74 φυλές σκύλων, ερευνητές συμπέραναν ότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι μεγαλώνουν με επιταχυνόμενο ρυθμό, «σαν η ενήλικη ζωή τους να εξελίσσεται σε γρήγορη κίνηση».

Το σύστημα του Patronek, το οποίο προέκυψε έπειτα από έρευνα σε 23.535 κατοικίδιους σκύλους, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Φυσιολογική Ηλικία Σκύλων Διαφόρων Φυλών, σε Ανθρώπινα Χρόνια, Σύμφωνα με τη Χρονολογική Ηλικία και το Σωματικό Βάρος του Σκύλου

Χρονολογική Ηλικία Σκύλου (Χρόνια) Βάρος Σκύλου (kg)
Έως 14 14 – 24 24 – 34 34 – 45 45 και Άνω
1 12.2 12.9 14.6 16.6 20
2 18.8 19.4 21 22.9 26.1
3 24.8 25.4 26.9 28.8 31.8
4 30.2 30.8 32.3 34.2 37.2
5 35.2 35.8 37.4 39.2 42.3
6 39.8 40.4 42 44 47.2
7 44 44.7 46.4 48.5 52
8 48 48.8 50.7 52.9 56.7
9 51.7 52.6 54.7 57.3 61.6
10 55.3 56.3 58.7 61.7 66.6
11 58.8 59.9 62.8 66.1 71.8
12 62.3 63.6 66.8 70.7 77.2
13 65.8 67.3 71.1 75.6 83.1
14 69.4 71.2 75.5 80.8 89.5
15 73.2 75.2 80.2 86.3 96.4
16 77.2 79.5 85.3 92.3 103.9
17 81.5 84.1 90.8 98.8 112.1
18 86.1 89.2 96.8 105.9 121.1
19 91.2 94.7 103.3 113.7 131
20 96.7 100.6 110.5 122.2 141.9

Πηγή: Patronek, 1997, σελ. Β174

Τον Απρίλιο του 2021 στο περιοδικό Frontiers in Veterinary Science δημοσιεύθηκε ανασκόπηση προηγούμενων μελετών όπου εξετάστηκε ο αντίκτυπος της ηλικίας των σκύλων στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της έρευνας Dr Harvey «πολλοί σκύλοι ενός έτους έχουν φτάσει στο πλήρες ύψος τους και οι περισσότεροι θα έχουν περάσει την εφηβεία ή θα πλησιάζουν στο τέλος της, επομένως σίγουρα δεν αντιστοιχούν σε ένα επτάχρονο παιδί!»

Στην έρευνα έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί πότε ένας σκύλος είναι κουτάβι, ανήλικος, ενήλικος, ηλικιωμένος και σε βαθιά γεράματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας σκύλος ενός έτους είναι ένας ανήλικος που μόλις τελειώνει την εφηβεία και αντιστοιχεί με έναν άνθρωπο 15 ετών.

Αλλά μόλις έναν χρόνο αργότερα, σε ηλικία δύο ετών, οι σκύλοι έχουν φθάσει στην πλήρη ωριμότητα, σε αντιστοιχία με ένα άτομο 25 ετών. Οι σκύλοι θεωρείται ότι εισέρχονται στην τρίτη ηλικία γύρω στα 7 τους χρόνια, και θεωρούνται πολύ γέρικοι (αρχίζουν να έχουν προβλήματα υγείας) σε ηλικία 12 ετών και άνω.

Τα Στάδια Ζωής του Σκύλου (Πηγή: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643085)

Η έρευνα δείχνει ότι η γήρανση καθορίζεται από διάφορα συμπεριφορικά και νοητικά χαρακτηριστικά και τάσεις. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος ενός σκύλου εξακολουθεί να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 7 ετών περίπου, και μετά η προσοχή του μειώνεται. Μετά τα 12 οι σκύλοι συνήθως δείχνουν σημάδια ότι πονούν περισσότερο και επίσης μπορεί να υποφέρουν από προβλήματα μνήμης, παρομοίως με ανθρώπους που έχουν άνοια.

Η μπλε καμπύλη δείχνει την αργή μείωση της δραστηριότητας και της διεγερσιμότητας ενός σκύλου καθώς περνούν τα χρόνια. Η πράσινη δείχνει πώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος και στη συνέχεια αρχίζει να φθίνει. Η πορτοκαλί δείχνει πώς ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η νοητική δυσλειτουργία, αυξάνονται εκθετικά στα προχωρημένα γεράματα ενός σκύλου. (Προσαρμογή από: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643085)

Σήμερα, οι κατοικίδιοι σκύλοι ζουν κατά μέσο όρο περίπου 12 χρόνια (στη Βρετανία), αλλά αυτό διαφέρει ανάλογα με τη φυλή. Για παράδειγμα, το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός Μεγάλου Δανού είναι μόλις έξι χρόνια.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι βραχύβιες φυλές γερνούν γρηγορότερα από τις υπόλοιπες με την πραγματική έννοια της λέξης, καθώς από πλευράς συμπεριφοράς φαίνεται να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με άλλους σκύλους».

«Με άλλα λόγια, οι βραχύβιες φυλές σκύλων δεν γερνούν πιο γρήγορα, απλώς αποβιώνουν νεότερες», υπογραμμίζει η Harvey.

Πηγές

  1. Harvey, D. N. (2021) “How Old Is My Dog? Identification of Rational Age Groupings in Pet Dogs Based Upon Normative Age-Linked Processes”, Frontiers in Veterinary Science, 27 April. DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643085
  2. Kraus, C., Pavard, S. & Promislow D.E.L., (2013). The Size – Life Span Trade-Off Decomposed: Why Large Dogs Die Young. The American Naturalist, Vol. 181, pp. 492 – 505.
  3. Mansourian, E., (2015). How to Calculate Dog Years to Human Years. American Kennel Club (16 November).
  4. Patronek, G.J. Waters, D.J. & Glickman L.T., (1997). Comparative Longevity of Pet Dogs and Humans: Implications for Gerontology Research. Journal of Gerontology: Biological Sciences, Vol. 52A(3), pp. B171 – B178.
  5. Orwig, J., (2014). No, a Dog’s Year Isn’t Equivalent to 7 Human Years, Business Insider (9 October).
  6. Than, K., (2013). Large Dogs Age Faster, Die Younger. Inside Science (8 March).