η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια

Η επικρατούσα άποψη ότι η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια υπολογίζεται βάσει της αναλογίας 7 προς 1 είναι ανακριβής.

Τελευταία Αναθεώρηση: 24/10/2023

Ο Lebeau, το 1953, ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων ετών με τα χρόνια του σκύλου δεν μπορεί να είναι σταθερή στο χρόνο και, επομένως, ο υπολογισμός της ηλικίας του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια δεν είναι σωστό να βασίζεται σε έναν απλό πολλαπλασιασμό με το 7. Αν ίσχυε η αναλογία του 7 προς 1, τότε πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγουν στην ηλικία των 7 ετών και να ζήσουν 150 χρόνια.

Μελετώντας τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και των σκύλων, καθώς επίσης και συγκεκριμένους «σταθμούς» στις ζωές τους όπως είναι η εφηβεία, η ενηλικίωση και τα γηρατειά, ο Lebeau επινόησε ένα πιο ακριβές σύστημα υπολογισμού της αντιστοιχίας. Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο έτος ζωής των σκύλων ισούται με 15 ανθρώπινα, το δεύτερο αντιστοιχεί σε 9, ενώ κάθε επόμενο έτος σκύλου αντιστοιχεί σε περίπου 4 χρόνια ανθρώπου. Ο κανόνας αυτός παρέμεινε αποδεκτός από τους ερευνητές και τους κτηνιάτρους επί σχεδόν 50 χρόνια.

Το 1997 μια ομάδα κτηνιάτρων με επικεφαλής τον Patronek παρατήρησε ότι ο Lebeau δεν είχε λάβει υπόψη του παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των σκύλων αλλά και το ρυθμό της γήρανσής τους, όπως είναι η φυλή, το μέγεθος και τα κιλά.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί οι μεγαλόσωμοι σκύλοι ζουν λιγότερο από τους μικρόσωμους, η αντίστροφη σχέση μεταξύ μεγέθους και διάρκειας ζωής των σκύλων έχει αποδειχθεί επαρκώς από πολλές έρευνες. Σε μία από αυτές, η Cornelia Kraus – εξελικτική βιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Göttingen – και η ομάδα της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάθε επιπλέον 2 κιλά σωματικού βάρους μείωνε το προσδόκιμο ζωής ενός σκύλου κατά περίπου έναν μήνα.

Χρονολογική Ηλικία Σκύλου (Χρόνια)

Βάρος Σκύλου (kg)

Έως 10

1025

2550

50 και άνω

1

15

15

15

12

2

24

24

24

22

3

28

28

28

31

4

32

32

32

38

5

36

36

36

45

6

40

42

45

49

7

44

47

50

56

8

48

51

55

64

9

52

56

61

71

10

56

60

66

79

11

60

65

72

86

12

64

69

77

93

13

68

74

82

100

14

72

78

88

107

15

76

83

93

114

16

80

87

99

212

Πίνακας 1: Πίνακας Αντιστοιχίας της Ηλικίας των Σκύλων σε Ανθρώπινα Χρόνια. Πηγή: American Kennel Club

Τα Στάδια Ζωής του Σκύλου

Τον Απρίλιο του 2021 στο περιοδικό Frontiers in Veterinary Science δημοσιεύθηκε ανασκόπηση προηγούμενων μελετών όπου εξετάστηκε ο αντίκτυπος της ηλικίας των σκύλων στην υγεία τους. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της έρευνας Dr Harvey «πολλοί σκύλοι ενός έτους έχουν φτάσει στο πλήρες ύψος τους και οι περισσότεροι θα έχουν περάσει την εφηβεία ή θα πλησιάζουν στο τέλος της, επομένως σίγουρα δεν αντιστοιχούν σε ένα επτάχρονο παιδί!»

Στην έρευνα έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί πότε ένας σκύλος είναι κουτάβι, ενήλικας, ηλικιωμένος και σε βαθιά γεράματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας σκύλος ενός έτους είναι ένας νεαρός που μόλις τελειώνει την εφηβεία και αντιστοιχεί με έναν άνθρωπο 15 ετών.

Αλλά μόλις έναν χρόνο αργότερα, σε ηλικία δύο ετών, οι σκύλοι έχουν φθάσει στην πλήρη ωριμότητα, σε αντιστοιχία με ένα άτομο 24 ετών. Οι σκύλοι θεωρείται ότι εισέρχονται στην τρίτη ηλικία γύρω στα 7 τους χρόνια, και θεωρούνται πολύ γέρικοι (αρχίζουν να έχουν προβλήματα υγείας) σε ηλικία 12 ετών και άνω. Αλλά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα στάδια ζωής των σκύλων έχουν άμεση σχέση με το σωματικό τους βάρος.

Πίνακας 2: Τα Στάδια Ζωής του Σκύλου. Πηγή: PetMD

Γιατί Είναι Σημαντική η Γνώση της Πραγματικής Ηλικίας του Σκύλου;

Η γνώση της πραγματικής, ή «φυσιολογικής» ηλικίας του σκύλου, είναι χρήσιμη γιατί μας βοηθά να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις αντίστοιχες ιδιαίτερες ανάγκες διατροφής, άσκησης και φροντίδας του.

Για παράδειγμα, οι κτηνίατροι συστήνουν να γίνονται εξετάσεις γήρατος στους μικρόσωμους σκύλους στα 11 χρόνια περίπου, στους μεσαίου μεγέθους σκύλους γύρω στα 9, και στους μεγαλόσωμους περίπου στα 7 έτη.

Πηγές

  1. AKC (2023) “How to Calculate Dog Years to Human Years”, American Kennel Club, 22 Sep.
  2. Fernandez, C. (2021) “Does my Dog Need Senior Dog Food?”, PetMD, 5 Jan
  3. Harvey, D. N. (2021) “How Old Is My Dog? Identification of Rational Age Groupings in Pet Dogs Based Upon Normative Age-Linked Processes”, Frontiers in Veterinary Science, 27 April.
  4. Kraus, C., Pavard, S. & Promislow D.E.L., (2013). The Size – Life Span Trade-Off Decomposed: Why Large Dogs Die Young. The American Naturalist, Vol. 181, pp. 492 – 505.
  5. Patronek, G.J. Waters, D.J. & Glickman L.T., (1997). Comparative Longevity of Pet Dogs and Humans: Implications for Gerontology Research. Journal of Gerontology: Biological Sciences, Vol. 52A(3), pp. B171 – B178.
  6. Orwig, J., (2014). No, a Dog’s Year Isn’t Equivalent to 7 Human Years, Business Insider (9 October).
  7. Than, K., (2013). Large Dogs Age Faster, Die Younger. Inside Science (8 March).