Η επιστημονική έρευνα στη συμπεριφορά των σκύλων μας προσφέρει διαρκώς νέα, ανεκτίμητα δεδομένα για την πληρέστερη κατανόηση της φύσης του σκύλου.

Για παράδειγμα, μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές της έρευνας στους σκύλους υπήρξε η ανακάλυψη νέας γνώσης για την καταγωγή τους. Σύμφωνα με τον Bradshaw, η γνώση αυτή συνέβαλε σημαντικά στη (σχεδόν καθολική πια) αντικατάσταση των σκληρών εκπαιδευτικών μεθόδων που είχαν επικρατήσει τις προηγούμενες δεκαετίες με ήπιες μεθόδους που βασίζονται στην επιβράβευση.

Η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Scientific American αναφέρει ότι η επιστήμη είναι η μηχανή της ευημερίας, ενώ το Πανεπιστήμιο της Nevada υπογραμμίζει ότι σκοπός της έρευνας είναι να προάγει την υπάρχουσα γνώση, ουσιαστικά σε όλους τους κλάδους.

Πιστεύω στην καινοτομία, και ότι ο τρόπος απόκτησης καινοτομίας είναι η χρηματοδότηση έρευνας προκειμένου να μάθουμε τα βασικά γεγονότα», Bill Gates.

“Η αναζήτηση (Google) δεν είναι συνώνυμη της έρευνας”, Dan Brown.

Σήμερα πολλά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο παρέχουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στη Συμπεριφορά και Ψυχολογία των Σκύλων, τα οποία περιλαμβάνουν στην ύλη τους τις τελευταίες εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας είναι τα ακόλουθα:

 1. Δέχεται ως νέα γνώση μόνο ό,τι μπορεί να επαληθευτεί από την εμπειρική πραγματικότητα. Απορρίπτει τους δογματισμούς, τις υποκειμενικές εμπειρίες και τους αστήριχτους ισχυρισμούς.
 2. Ασχολείται με την παραγωγή νέας γνώσης, στοχεύοντας σε ό, τι είναι ακόμη άγνωστο, αμφιλεγόμενο, αδιευκρίνιστο. Ωστόσο, είναι δυνατό μια έρευνα να αποτελεί επανάληψη παλαιότερης, με σκοπό την επαλήθευση, την επικαιροποίηση, ή τη διόρθωση των ευρημάτων της.
 3. Προκειμένου να συλλέξει εμπειρικά δεδομένα, να βελτιώσει την παρατήρηση των φαινομένων που μελετά και να καταγράψει τις διαπιστώσεις της, χρησιμοποιεί ειδικά μέσα και μεθόδους.
 4. Στηρίζεται στην απρόσωπη και αντικειμενική ανάλυση. Προκειμένου η νέα γνώση να είναι έγκυρη, η διαδικασία παραγωγής της πρέπει να είναι απαλλαγμένη από υποκειμενικά στοιχεία, όπως είναι η προσπάθεια οδήγησης των αποτελεσμάτων προς μια ορισμένη κατεύθυνση.
 5. Παρόλο που μελετά έναν σχετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων (το δείγμα), η επιστημονική έρευνα δίνει έμφαση στην ανακάλυψη γενικών αρχών και στη διατύπωση θεωριών που μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του πληθυσμού.
 6. Παρότι η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας παρέχει εχέγγυα αντικειμενικής και γενικής ισχύος γνώσης, τα ευρήματά της δεν αποτελούν τελεσίδικη γνώση. Μέσα από μια διαρκή προσπάθεια προσέγγισης της «αλήθειας», κάθε ερευνητικό εύρημα ισχύει μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
 7. Η επιστημονική έρευνα καταλήγει σε μια γραπτή μελέτη, η οποία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Συνήθως κοινοποιείται σε επιστημονικά συνέδρια, ή/και δημοσιεύεται σε επιστημονικά περιοδικά.

Στη Skylakos.gr εμπιστευόμαστε την αξία της επιστημονικής έρευνας στη συμπεριφορά των σκύλων. Η αρθρογραφία μας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πολλών και έγκυρων ερευνών που διεξάγονται διεθνώς και σχετίζονται με τα παρουσιαζόμενα θέματα, έτσι ώστε να παρέχεται όσο το δυνατό αντικειμενικότερη πληροφόρηση.

Πηγές

 1. DiChristina, M. (2014) “Why Science is Important”, Scientific American (22 July)
 2. Kellaway, K. (2011) “Why Dog Trainers Will Have to Change their Ways” The Guardian (17 July)
 3. Ρούσσος, Π. (2011) «Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική», Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. University of Nevada (χ.η.) The Value of Research