Στη Skylakos.gr πιστεύουμε ότι η ευεξία του σκύλου ξεκινάει από την αξιόπιστη ενημέρωση του κηδεμόνα του σχετικά με τη φύση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του σκύλου.

Η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών των Κυνών (IACP) αναφέρει ότι «προκειμένου να είναι επιτυχημένη, κάθε προσέγγιση για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου θα πρέπει να είναι ολιστική, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη τη διατροφή, την άσκηση, τη γενική υγεία, και τη σχέση με τον κηδεμόνα του».

Ολιστική Ευεξία Σκύλου είναι η συνολική θεώρηση της υγείας του σκύλου, η οποία αφορά στη φυσική, συναισθηματική και νοητική ευημερία του. Η επιδίωξή της είναι μια δυναμική και συνεχής προσπάθεια που περιλαμβάνει:

  • Έγκυρη γνώση και κατανόηση της φύσης του σκύλου και των αναγκών του,
  • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσης μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί του, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης,
  • Καθιέρωση καθημερινών, κοινά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων (νοητικών, αθλητικών, κ.ά.), και
  • Ποιοτική διατροφή

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε άρθρα που παρουσιάζουν αποτελέσματα διεθνών επιστημονικών ερευνών στη συμπεριφορά, την επικοινωνία, τη διατροφή, τις φυλές, το παιχνίδι και την υγεία των σκύλων, καθώς επίσης και τις ξεχωριστές υψηλής ποιότητας φυσικές, ολιστικές και υποαλλεργικές τροφές Green Pantry τις οποίες αντιπροσωπεύουμε για την Ελλάδα.

Τα άρθρα αξιοποιούν ποικίλες πηγές, οι οποίες αναφέρονται με παραπομπές στους αντίστοιχους συνδέσμους (ανοίγουν σε νέα καρτέλα), και αλληλοσυμπληρώνονται ή αντιπαρατίθενται μεταξύ τους προκειμένου να παρουσιάζεται μία υπεύθυνη, συνολική και ισορροπημένη πληροφόρηση. Για τον ίδιο λόγο, οι αναφορές σε προσωπικές και υποκειμενικές εμπειρίες είναι περιορισμένες.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες που παρουσιάζονται στα άρθρα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους σημαντικούς ρόλους των κτηνίατρων και των εκπαιδευτών.

Πηγές

  1. Gribble, J. (2014) “A Holistic Approach to Training”, International Association of Canine Professionals (IACP)